โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในยุค Social Media”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในยุค Social Media”


              เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ณ ห้อง 1712 อาคาร 1 ชั้น 7  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในยุค Social Media”    โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐบูรณ์  พรรัตน์เจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::