“สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าถิ่นธนฯ”


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าถิ่นธนฯ”ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับในงานภาคเช้า เป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดบุปผาราม สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) บรรพชน บูรพาจารย์ บุพาการี ตลอดจนผู้มีอุปการคุณที่วายชนม์ เสร็จแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นพิธีรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์อาวุโส และผู้อาวุโสจากชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เสร็จแล้วประธานในพิธีมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกแก่อาจารย์อาวุโส ผู้อาวุโสจากชุมชน อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดีมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานทยอยรดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโส และผู้อาวุโสจากชุมชน


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 332

แชร์ข้อมูล ::