แห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานพิธีแห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จแล้วเปิดโอกาสคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 367

แชร์ข้อมูล ::