พิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย


วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2562 ณ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดประดิษฐาราม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ รองอธิการบดี ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 477

แชร์ข้อมูล ::