ประชุมหลักสูตรบริหารครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยอาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 444

แชร์ข้อมูล ::