งานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ย่านกะดีจีน เมืองเก่าธนบุรี


 

งานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ย่านกะดีจีน เมืองเก่าธนบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน จากชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมีการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ริมน้ำหน้าวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 452

แชร์ข้อมูล ::