การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร Teacher


 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร Teacher


สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร Teacher Zair Batista จาก Inlingue International School of Languages

ในวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 148 อาคาร 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ . . .
โทรศัพท์ : 082-6988345
อีเมล์ : food.dru@gmail.com
เว็บไซต์ : https://sci.dru.ac.th/foodscience/


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 322

แชร์ข้อมูล ::