โครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร


 

โครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากร


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รับการพิจารณาจากการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ. ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร1 ชั้น 7 โดยได้เกียรติจากท่านวิทยากร ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และรศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 366

แชร์ข้อมูล ::