งานบริการวิชาการ : สืบสานเพลงพื้นบ้านไทย


 

งานบริการวิชาการ : สืบสานเพลงพื้นบ้านไทย


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บริการวิชาการ สืบสานเพลงพื้นบ้านไทยวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 381

แชร์ข้อมูล ::