การลงชื่อปฏิบัติงานช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


สำหรับบุคลากรที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 255- 2560

** ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ฝ่ายงานอำนวยการกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการจะอำนวยความสะดวก ให้ท่านลงนามปฏิบัติราชการที่ห้องปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ**


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 278

แชร์ข้อมูล ::