โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะความสามารถ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะความสามารถ


สาขาวิชาวิทยาการคออมพิวเตอร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 533 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยวิทยากร Teacher Zair Batista จาก Inlingue International School of Languages

#SCI #DRU #SCIDRU


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::