อบรมสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO


 

อบรมสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO


อบรมสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::