ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชน


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชนเพื่อพิจารณา (ร่าง)

บันทึกข้อตกลง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 313

แชร์ข้อมูล ::