ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชน


 

ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชน


สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::