ประกาศรับโอนข้าราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

โทร 0 2465 9777


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 805

แชร์ข้อมูล ::