ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 3 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562

ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทร 0 2465 9777


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 711

แชร์ข้อมูล ::