ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 11 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562

ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทร 0 2465 9777


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 438

แชร์ข้อมูล ::