คณะกรรมการส่งเสริมฯ เยี่ยมชม OTOP บางปลา


เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ที่ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯต่อไป จากนั้นได้นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ชุมชนบางกระอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพเพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิตให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย และกระบวนการแหล่งทุนจากธนาคารออมสินในการช่วยเติมเต็มผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีศักยภาพร่วมกันพัฒนาสินค้าและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้เข็มแข็งต่อไปในอนาคต


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 368

แชร์ข้อมูล ::