สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิชาชีพบัญชีสู่ AEC


 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิชาชีพบัญชีสู่ AEC


เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิชาชีพบัญชีสู่ AEC ของนักศึกษาภาคปกติรุ่น 59 กลุ่ม 53 รุ่น 60 กลุ่ม 50 และรุ่น 61กลุ่ม 40 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 491

แชร์ข้อมูล ::