อบรมเตรียมความพร้อมก่อนยื่น TAX


 

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนยื่น TAX


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนยื่น TAX ของนักศึกษาภาคปกติรุ่น 59 กลุ่ม 58 รุ่น 60 กลุ่ม 34 และรุ่น 61 กลุ่ม 28 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 301

แชร์ข้อมูล ::