การประกวดฑูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย


 

การประกวดฑูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เข้าร่วมประกวดทูตวัฒนธรรม เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 
Love Science Games 
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โดยในงานนี้นักศึกษาชาย นาย ภูมิวิสุทธิ์ มานยีมุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดฑูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 285

แชร์ข้อมูล ::