งานกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และฯ


 

งานกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และฯ


เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   เข้าร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::