โครงการ “นาฏกรรมละครไทย”


 

โครงการ “นาฏกรรมละครไทย”


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ “นาฏกรรมละครไทย” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 12.00 – 17.00 น. โดยในโครงการนี้ได้นำละครรำ : ละครชาตรี เรื่องพระสุธน มโนราห์  มาฝึกปฏิบัติด้านการแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนท่าของละครรำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโดยตรง  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1160

แชร์ข้อมูล ::