งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำการแสดงเพลงท่าธนบุรีศรีนพมาศ และการแสดงกระตั้วแทงเสือ เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 "สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลาเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการแสดงเพลงท่าธนบุรี ศรีนพมาศ และการแสดงกระตั้วแทงเสือ ได้รับความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ตลอดจนนับเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านการแสดงท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 463

แชร์ข้อมูล ::