มอบหนังสือรับรองตัวแทน


 

มอบหนังสือรับรองตัวแทน


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมอบหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้กับ Ms. Summer เพื่อเป็นตัวแทนติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาจีน มาเรียนที่จะเข้ามาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::