การจัดทำระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 9 มกราคม 2561 และ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 และห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::