การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และ 22 มกราคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ร่วมกับกลุ่มงานกฏหมายและวินัย และอาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::