แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และโรงเรียนมหรรณพาราม และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 376

แชร์ข้อมูล ::