ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


เมื่อวันที่22 ม.ค.62 อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับคุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  รวมไปถึงหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ คลองบางเซา หมู่ 6 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 395

แชร์ข้อมูล ::