ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด OTOP


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด OTOP


เมื่อวันที่11 ม.ค.62 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ otop เด่นจังหวัดสมุทรปราการ (PSO)


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 285

แชร์ข้อมูล ::