มหาวิทยาลัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุปลาสลิด


เมื่อวันที่18 ม.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ปลาสลิดบางบ่อระดับจังหวัด ในการนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุปลาสลิดบางบ่อให้กับจังหวัด


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 371

แชร์ข้อมูล ::