คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น


เมื่อวันที่15 ม.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทรปราการ คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 319

แชร์ข้อมูล ::