โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่


 

โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่


กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี

อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::