ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ในหัวข้อ “โกง ไม่เท่”


 

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ในหัวข้อ “โกง ไม่เท่”


วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award ในหัวข้อ “โกงไม่เท่”  จัดโดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิต ประธานหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแล  ผลงานของนักศึกษา ภายใต้ชื่อทีม “I’m Groot” โดยมีสมาชิกทีมดังนี้ คือ นายวีรชัย  แก้วแกมทอง นางสาวยศวดี  มุขทอง และนายธนวัฒน์  เปียแก้ว   ได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย  จากทีมประกวดทั่วประเทศกว่า 703 ทีม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 451

แชร์ข้อมูล ::