โครงการเข้าร่วมการแสดงในเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 6


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมงาน“Eat in Soi” นำชุดการแสดง จำนวน 3 ชุด 1.การแสดงรำแขก 2.การแสดงรำจีน 3.การแสดงเพลงท่าธนบุรี จัดโดยมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 - 21.00 น. ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 363

แชร์ข้อมูล ::