มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำการแสดงเพลงพื้นบ้าน ชื่อชุด“เพลงท่าธนบุรี ศรีนพมาศ” ร่วมนำแสดงในโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ 1 (1st Thonburi National and International Culture & Art Festival) ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 344

แชร์ข้อมูล ::