จัดงานพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 5 รูป โดยมีพระมหาสมชาติ สุวิชาโน ( บุญมี) ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดทองบน ยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นประธานสงฆ์ และมี อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::