โครงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแสดงจากประเทศตุรกี อิตาลี ฮังการี และอินโดนีเซีย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::