ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ 1/2562


คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::