งานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ประจำปี 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ชั้นปีที่ 2 นายคณุตม์ ดวงศรี

นางสาววิภาดา  อ่ำสอาด  และนางสาว  รุ่งทิวาพาชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000.- บาท 

และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ชั้นปีที่ 3  นางสาวกนกกร สารผล  นายอภิสิทธิ์ พานจำนงค์   และนายปิยพัฒน์  คราวเจริญ  ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล  2,000.-  บาท   จากการประกวดประดิษฐ์กระทง  ในงานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ประจำปี 2560 ย้อนอดีตย่านเมืองเก่ากรุงธนบุรี ณ ลานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระพุทธยอดฟ้า       วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส, สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี, ชุมชนย่านกะดีจีน และบริษัทไอคอนสยาม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 693

แชร์ข้อมูล ::