พิธีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียง จำนวน12คน ในโครงการต้อนรับและจัดกิจกรรมตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง(ZYU) ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 354

แชร์ข้อมูล ::