มรธ.สป. จับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการออมสินยุวพัฒน


เมื่อวันที่10 ม.ค.62 ที่บริเวณอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา จิวศิวนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ รุ่งสงวนวงษ์ ผู้จัดการออมสิน สาขาบางพลี และชุมชนบางกระอี่ ตำบลบางปลา อาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพชุมชน กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกันเสวนาเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา
โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นั้นเป็นความร่วมระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพเพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิตให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย และกระบวนการแหล่งทุนจากธนาคารออมสินในการช่วยเติมเต็มผู้ประกอบการได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีศักยภาพ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ความร่วมมือจากชุมชนบางกระอี่ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนบางปลา นวัตวิถี ในการเข้าไปร่วมกันพัฒนาสินค้าและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้เข็มแข็งต่อไปในอนาคต


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 432

แชร์ข้อมูล ::