สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเกมส์ ปี62


เมื่อวันที่11 ม.ค. 62 ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครองอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 385

แชร์ข้อมูล ::