คณบดีคณะครุศาสตร์ แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปี 6


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 381

แชร์ข้อมูล ::