มรธ.ร่วมคัดสรรสุดยอด OTOP สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ KBO จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดสรรสุดยอด OTOP สมุทรปราการในการเข้าแข่งขันระดับประเทศโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 363

แชร์ข้อมูล ::