มรธ. ร่วมคัดเลือกสุดยอดกองทุนหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านลงพื้นที่คัดเลือกสุดยอดกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 5 กองทุนเพื่อเข้าประกวดระดับประเทศในโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จุดแรก กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 13 จุดสอง กองทุนหมู่บ้านนาเกลือ หมู่2 จุดสาม กองทุนหมู่บ้านลิขิต7 หมู่12 จุดสี่ กองทุนหมู่บ้านบางพลี หมู่ 9 และจุดที่ห้ากองทุนหมู่บ้านคลองไทรโยค หมู่ 10


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 310

แชร์ข้อมูล ::