นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ อนึ่งในเวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน ณ หน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการด้วย 
สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับชมนิทรรศการดังกล่าวได้ในวันและเวลาราชการ


ขอบคุณรูปภาพ งานประชาสัมพันธ์ มรธ. สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 306

แชร์ข้อมูล ::