การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โดยมีผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 588

แชร์ข้อมูล ::