สาธิตราชภัฏธนบุรี สป. ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่


ที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562 ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแสงธรรมบุราราม มาสวดเจริญภาวนา ให้ศีล ให้พร พร้อมทั้งรับบิณฑบาตร จากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมภายในงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 331

แชร์ข้อมูล ::