มรธ.สป. จัดพิธีรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานนำข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีระบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติ และในปีนี้ยังเป็นวันครบรอบ 250 ปี วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กล่าวบทประพันธ์สดุดีพระเกียรติยศ และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::